Přiřazování názvů v kategorii „První pomoc“

Zloděj???
Autonehoda???
Přepadení???
Hořící seno???
Zraněný cyklista???

Přepadení
Autonehoda
Zraněný cyklista
Hořící seno
Zloděj
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.