Přiřazování názvů v kategorii „První pomoc“

Požár domu???
Autonehoda???
Zloděj???
Hořící seno???
Přepadení???

Zloděj
Přepadení
Požár domu
Hořící seno
Autonehoda
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.