Přiřazování názvů v kategorii „První pomoc“

Přepadení???
Požár domu???
Autonehoda???
Hořící seno???
Zloděj???

Autonehoda
Zloděj
Hořící seno
Požár domu
Přepadení
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.