Přiřazování názvů v kategorii „První pomoc“

Zraněný cyklista???
Zloděj???
Hořící seno???
Požár domu???
Autonehoda???

Hořící seno
Zloděj
Zraněný cyklista
Autonehoda
Požár domu
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.