Přiřazování názvů v kategorii „Místa v ČR“

Labe???
Praha???
Ostrava???
Vltava???
Svratka???

Vltava
Labe
Svratka
Praha
Ostrava
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.