Přiřazování názvů v kategorii „Místa v ČR“

Labe???
Odra???
Krkonoše???
Brno???
Vltava???

Vltava
Brno
Labe
Odra
Krkonoše
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.