Přiřazování názvů v kategorii „Místa v ČR“

Jeseníky???
Odra???
Ostrava???
Krkonoše???
Beskydy???

Odra
Ostrava
Krkonoše
Beskydy
Jeseníky
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.