Přiřazování názvů v kategorii „Místa v ČR“

Krkonoše???
Praha???
Českomoravská vrchovina???
Svitava???
Beskydy???

Krkonoše
Beskydy
Svitava
Praha
Českomoravská vrchovina
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.