Přiřazování názvů v kategorii „Místa v ČR“

Praha???
Vltava???
Ostrava???
Českomoravská vrchovina???
Krkonoše???

Ostrava
Českomoravská vrchovina
Vltava
Krkonoše
Praha
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.