Přiřazování názvů v kategorii „Zvířata“

Rybičky???
Kráva???
Zebra???
Papoušek???
Gorila???

Gorila
Kráva
Zebra
Papoušek
Rybičky
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.