Přiřazování názvů v kategorii „Zvířata“

Ovce???
Veverka???
Divoké prase???
Pes???
Žirafa???

Pes
Veverka
Ovce
Žirafa
Divoké prase
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.