Přiřazování názvů v kategorii „Zvířata“

Prase???
Rybičky???
Daněk???
Ovce???
Liška???

Prase
Rybičky
Ovce
Liška
Daněk
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.