Přiřazování názvů v kategorii „Zvířata“

Liška???
Morče???
Křeček???
Medvěd???
Rybičky???

Medvěd
Liška
Rybičky
Křeček
Morče
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.