Přiřazování názvů v kategorii „Zvířata“

Žirafa???
Kůň???
Žába???
Daněk???
Jelen???

Kůň
Jelen
Daněk
Žirafa
Žába
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.