Přiřazování názvů v kategorii „Zvířata“

Kočka???
Žába???
Zebra???
Lev???
Andulka???

Andulka
Lev
Kočka
Zebra
Žába
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.