Přiřazování názvů v kategorii „Zvířata“

Divoké prase???
Zebra???
Veverka???
Morče???
Zajíc???

Divoké prase
Zebra
Morče
Veverka
Zajíc
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.