Přiřazování názvů v kategorii „Symboly ČR a EU“

Vlajka EU???
Vlajka ČR???
Znak ČR???

Vlajka ČR
Vlajka EU
Znak ČR
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.