Přiřazování názvů v kategorii „Symboly ČR a EU“

Vlajka ČR???
Znak ČR???
Vlajka EU???

Vlajka ČR
Vlajka EU
Znak ČR
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.