Přiřazování názvů v kategorii „Symboly ČR a EU“

Znak ČR???
Vlajka ČR???
Vlajka EU???

Vlajka ČR
Vlajka EU
Znak ČR
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.