Přiřazování názvů v kategorii „Symboly ČR a EU“

Vlajka EU???
Znak ČR???
Vlajka ČR???

Znak ČR
Vlajka EU
Vlajka ČR
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.