Přiřazování názvů v kategorii „Stromy“

Borovice???
Osika???
Buk???
Jalovec???
Jedle???

Borovice
Osika
Buk
Jalovec
Jedle
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.