Přiřazování názvů v kategorii „Stromy“

Javor???
Osika???
Dub???
Buk???
Modřín???

Javor
Dub
Osika
Modřín
Buk
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.