Přiřazování názvů v kategorii „Rostliny“

Tulipán???
Pampeliška???
Bledule???
Narcis???
Pšenice???

Tulipán
Narcis
Pšenice
Pampeliška
Bledule
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.