Přiřazování názvů v kategorii „Rostliny“

Růže???
Kukuřice???
Pampeliška???
Oves???
Proso???

Růže
Pampeliška
Proso
Kukuřice
Oves
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.