Přiřazování názvů v kategorii „Rostliny“

Pampeliška???
Ječmen???
Sněženka???
Narcis???
Slunečnice???

Ječmen
Narcis
Pampeliška
Slunečnice
Sněženka
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.