Přiřazování názvů v kategorii „Rostliny“

Oves???
Fialka???
Pomněnka???
Bledule???
Sněženka???

Sněženka
Pomněnka
Bledule
Oves
Fialka
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.