Přiřazování názvů v kategorii „Rostliny“

Proso???
Ječmen???
Pampeliška???
Oves???
Kopretina???

Pampeliška
Oves
Ječmen
Kopretina
Proso
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.