Přiřazování názvů v kategorii „Rodina“

Babička???
Mimino???
Maminka???
Dcera???
Teta???

Babička
Mimino
Maminka
Teta
Dcera
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.