Přiřazování názvů v kategorii „Rodina“

Děda???
Tatínek???
Teta???
Dcera???
Strýc???

Strýc
Tatínek
Dcera
Teta
Děda
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.