Přiřazování názvů v kategorii „Rodina“

Syn???
Dcera???
Strýc???
Mimino???
Teta???

Teta
Syn
Dcera
Strýc
Mimino
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.