Přiřazování názvů v kategorii „Rodina“

Děda???
Teta???
Tatínek???
Babička???
Dcera???

Babička
Tatínek
Děda
Dcera
Teta
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.