Přiřazování názvů v kategorii „Rodina“

Syn???
Mimino???
Dcera???
Babička???
Děda???

Babička
Děda
Syn
Dcera
Mimino
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.