Přiřazování názvů v kategorii „Rodina“

Syn???
Strýc???
Maminka???
Dcera???
Děda???

Strýc
Syn
Děda
Maminka
Dcera
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.