Přiřazování názvů v kategorii „Rodina“

Syn???
Teta???
Tatínek???
Maminka???
Babička???

Tatínek
Maminka
Syn
Teta
Babička
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.