Přiřazování názvů v kategorii „Rodina“

Maminka???
Dcera???
Mimino???
Syn???
Babička???

Babička
Syn
Mimino
Maminka
Dcera
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.