Přiřazování názvů v kategorii „Rodina“

Teta???
Babička???
Syn???
Tatínek???
Děda???

Děda
Syn
Tatínek
Babička
Teta
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.