Přiřazování názvů v kategorii „Rodina“

Dcera???
Maminka???
Syn???
Teta???
Strýc???

Dcera
Teta
Syn
Strýc
Maminka
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.