Přiřazování názvů v kategorii „Rodina“

Syn???
Babička???
Děda???
Maminka???
Strýc???

Babička
Strýc
Syn
Děda
Maminka
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.