Přiřazování názvů v kategorii „Rodina“

Dcera???
Děda???
Syn???
Strýc???
Teta???

Strýc
Syn
Dcera
Teta
Děda
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.