Přiřazování názvů v kategorii „Rodina“

Babička???
Děda???
Strýc???
Syn???
Tatínek???

Syn
Tatínek
Strýc
Babička
Děda
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.