Přiřazování názvů v kategorii „Roční období“

Sběr mrkve???
Třešeň???
Zelený strom???
Jabloň???
Trhání jahod???

Třešeň
Jabloň
Zelený strom
Trhání jahod
Sběr mrkve
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.