Přiřazování názvů v kategorii „Roční období“

Trhání jahod???
Strom s padajícími listy???
Jabloň???
Zlatý déšť???
Vánoční stromeček???

Jabloň
Trhání jahod
Vánoční stromeček
Strom s padajícími listy
Zlatý déšť
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.