Přiřazování názvů v kategorii „Roční období“

Jabloň???
Trhání jahod???
Zasněžený strom bez listů???
Zelený strom???
Vánoční stromeček???

Zelený strom
Jabloň
Zasněžený strom bez listů
Trhání jahod
Vánoční stromeček
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.