Přiřazování názvů v kategorii „Roční období“

Trhání jahod???
Zlatý déšť???
Vánoční stromeček???
Sáňkování???
Jízda na kole???

Jízda na kole
Vánoční stromeček
Sáňkování
Trhání jahod
Zlatý déšť
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.