Přiřazování názvů v kategorii „Roční období“

Bruslení???
Vánoční stromeček???
Hrušeň???
Koupání v létě???
Jízda na kole???

Bruslení
Hrušeň
Jízda na kole
Koupání v létě
Vánoční stromeček
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.