Přiřazování názvů v kategorii „Roční období“

Třešeň???
Koupání v létě???
Sáňkování???
Pouštění draka???
Vánoční stromeček???

Sáňkování
Třešeň
Koupání v létě
Vánoční stromeček
Pouštění draka
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.