Přiřazování názvů v kategorii „Pokrmy“

Polévka???
Mléko???
Chipsy???
Zákusky???
Kakao???

Chipsy
Kakao
Polévka
Mléko
Zákusky
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.