Přiřazování názvů v kategorii „Pokrmy“

Zákusky???
Rajče???
Mrkev???
Jogurt???
Müsli???

Zákusky
Jogurt
Mrkev
Rajče
Müsli
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.