Přiřazování názvů v kategorii „Pokrmy“

Salát???
Klobásy???
Kakao???
Mrkev???
Okurka???

Kakao
Klobásy
Okurka
Salát
Mrkev
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.