Přiřazování názvů v kategorii „Pokrmy“

Ryba???
Kobliha???
Coca cola???
Salát???
Chipsy???

Coca cola
Ryba
Chipsy
Salát
Kobliha
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.