Přiřazování názvů v kategorii „Pokrmy“

Jablko???
Hruška???
Steak???
Müsli???
Hamburger???

Hruška
Steak
Müsli
Hamburger
Jablko
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.