Přiřazování názvů v kategorii „Pokrmy“

Ryba???
Steak???
Zmrzlina???
Řízek???
Káva???

Káva
Steak
Zmrzlina
Ryba
Řízek
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.