Přiřazování názvů v kategorii „Pokrmy“

Paprika???
Bonbóny???
Zákusky???
Smažený sýr???
Hruška???

Zákusky
Bonbóny
Hruška
Smažený sýr
Paprika
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.