Přiřazování názvů v kategorii „Pokrmy“

Brambory???
Mléko???
Bůček???
Jogurt???
Hamburger???

Mléko
Jogurt
Bůček
Brambory
Hamburger
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.