Přiřazování názvů v kategorii „Obchody“

Vložky do bot???
Chipsy???
Šaty???
Cibule???
Salát???

Cibule
Vložky do bot
Salát
Šaty
Chipsy
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.