Přiřazování názvů v kategorii „Obchody“

Paprika???
Rukavice???
Holení???
Nůžky???
Pánské rifle???

Holení
Paprika
Pánské rifle
Nůžky
Rukavice
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.