Přiřazování názvů v kategorii „Obchody“

Salát???
Kopačky???
Vařečka???
Pánev???
Bunda???

Kopačky
Bunda
Pánev
Vařečka
Salát
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.