Přiřazování názvů v kategorii „Obchody“

Cibule???
Máslo???
Dětská knížka???
Řepa???
Vysavač???

Vysavač
Řepa
Máslo
Cibule
Dětská knížka
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.