Přiřazování názvů v kategorii „Obchody“

Džus???
Svetr???
Balerínky???
Panenka???
Chipsy???

Balerínky
Panenka
Chipsy
Svetr
Džus
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.