Přiřazování názvů v kategorii „Nákup“

Prací prášek???
Ponožky???
Zmrzlina???
Čepice do větru???
Paprika???

Zmrzlina
Ponožky
Prací prášek
Čepice do větru
Paprika
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.