Přiřazování názvů v kategorii „Nákup“

Okurka???
Klobouk???
Čepice do větru???
Kýbl???
Vložky do bot???

Kýbl
Klobouk
Okurka
Vložky do bot
Čepice do větru
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.