Přiřazování názvů v kategorii „Nákup“

Rajče???
Sýr???
Jogurt???
Hřeben???
Pánské kalhoty???

Pánské kalhoty
Sýr
Rajče
Jogurt
Hřeben
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.