Přiřazování názvů v kategorii „Nákup“

Šaty???
Brambory???
Vysavač???
Nůž???
Klobásy???

Nůž
Brambory
Vysavač
Šaty
Klobásy
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.