Přiřazování názvů v kategorii „Nákup“

Salám???
Nůž???
Chleba???
Máslo???
Šampon???

Salám
Šampon
Nůž
Máslo
Chleba
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.