Přiřazování názvů v kategorii „Nákup“

Marmeláda???
Nafukovací kruh???
Pásek???
Papuče???
Panenka???

Nafukovací kruh
Marmeláda
Panenka
Papuče
Pásek
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.