Přiřazování názvů v kategorii „Mláďata“

Sele???
Kuře???
Jehně???
Štěně???
Kotě???

Kotě
Kuře
Štěně
Jehně
Sele
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.