Přiřazování názvů v kategorii „Mláďata“

Kuře???
Tele???
Sele???
Hříbě???
Kůzle???

Hříbě
Tele
Sele
Kuře
Kůzle
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.