Přiřazování názvů v kategorii „Mláďata“

Sele???
Kotě???
Hříbě???
Tele???
Kuře???

Kotě
Hříbě
Kuře
Sele
Tele
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.