Přiřazování názvů v kategorii „Mláďata“

Kůzle???
Kuře???
Kotě???
Tele???
Jehně???

Kuře
Tele
Jehně
Kotě
Kůzle
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.