Přiřazování názvů v kategorii „Mláďata“

Tele???
Štěně???
Kuře???
Sele???
Jehně???

Kuře
Jehně
Sele
Tele
Štěně
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.