Přiřazování názvů v kategorii „Místa v ČR“

Ostrava Svratka
Labe Labe
Svratka Ostrava