Přiřazování názvů v kategorii „Města“

Orloj???
Náměstí Svobody???
Zelný trh???
Parnas???
Karlův most???

Karlův most
Zelný trh
Náměstí Svobody
Orloj
Parnas
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.