Přiřazování názvů v kategorii „Města“

Národní divadlo???
Náměstí Svobody???
Zelný trh???
Orloj???
Parnas???

Zelný trh
Národní divadlo
Náměstí Svobody
Orloj
Parnas
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.