Přiřazování názvů v kategorii „Města“

Karlův most???
Vltava???
Brněnský drak???
Národní divadlo???
Špilberk???

Karlův most
Národní divadlo
Brněnský drak
Vltava
Špilberk
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.