Přiřazování názvů v kategorii „Lidské tělo“

Prsty???
Hlava???
Vlasy???
Loket???
Záda???

Loket
Prsty
Hlava
Vlasy
Záda
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.