Přiřazování názvů v kategorii „Lidské tělo“

Záda???
Koleno???
Vlasy???
Řasy???
Prsty???

Vlasy
Prsty
Koleno
Řasy
Záda
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.