Přiřazování názvů v kategorii „Lidské tělo“

Ústa???
Rameno???
Zuby???
Ruka???
Jazyk???

Jazyk
Zuby
Ruka
Ústa
Rameno
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.