Přiřazování názvů v kategorii „Lidské tělo“

Chodidlo???
Ucho???
Ruka???
Rameno???
Noha???

Ucho
Rameno
Noha
Ruka
Chodidlo
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.