Přiřazování názvů v kategorii „Lidské tělo“

Ústa???
Hlava???
Řasy???
Koleno???
Loket???

Hlava
Ústa
Řasy
Koleno
Loket
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.