Přiřazování názvů v kategorii „Lidské tělo“

Noha???
Hlava???
Ústa???
Břicho???
Chodidlo???

Noha
Chodidlo
Břicho
Ústa
Hlava
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.