Přiřazování názvů v kategorii „Houby“

Muchomůrka zelená???
Hřib pravý???
Kozák???
Babka???
Muchomůrka červená???

Hřib pravý
Muchomůrka červená
Babka
Kozák
Muchomůrka zelená
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.