Přiřazování názvů v kategorii „Houby“

Muchomůrka zelená???
Babka???
Hřib pravý???
Kozák???
Muchomůrka červená???

Muchomůrka zelená
Hřib pravý
Muchomůrka červená
Babka
Kozák
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.