Přiřazování názvů v kategorii „Houby“

Muchomůrka zelená???
Hřib pravý???
Babka???
Muchomůrka červená???
Kozák???

Hřib pravý
Muchomůrka červená
Babka
Muchomůrka zelená
Kozák
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.