Přiřazování názvů v kategorii „Houby“

Babka???
Hřib pravý???
Muchomůrka zelená???
Kozák???
Muchomůrka červená???

Hřib pravý
Muchomůrka zelená
Babka
Kozák
Muchomůrka červená
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.