Přiřazování názvů v kategorii „Geometrie“

Obdélník???
Čtverec???
Jehlan???
Krychle???
Kosočtverec???

Čtverec
Kosočtverec
Jehlan
Krychle
Obdélník
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.