Přiřazování názvů v kategorii „Geometrie“

Pětiúhelník???
Krychle???
Kruh???
Ovál???
Válec???

Kruh
Pětiúhelník
Ovál
Krychle
Válec
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.