Přiřazování názvů v kategorii „Geometrie“

Válec???
Trojhran???
Jehlan???
Kužel???
Kosočtverec???

Kužel
Válec
Jehlan
Trojhran
Kosočtverec
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.