Přiřazování názvů v kategorii „Geometrie“

Elipsa???
Válec???
Kruh???
Kosočtverec???
Trojúhelník???

Kosočtverec
Trojúhelník
Elipsa
Kruh
Válec
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.