Přiřazování názvů v kategorii „Geometrie“

Osmiúhelník???
Válec???
Pětiúhelník???
Trojhran???
Krychle???

Válec
Pětiúhelník
Krychle
Trojhran
Osmiúhelník
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.