Přiřazování názvů v kategorii „Geometrie“

Osmiúhelník???
Jehlan???
Kosočtverec???
Lichoběžník???
Ovál???

Kosočtverec
Osmiúhelník
Jehlan
Ovál
Lichoběžník
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.