Přiřazování názvů v kategorii „Geometrie“

Kosočtverec???
Kužel???
Ovál???
Krychle???
Lichoběžník???

Kosočtverec
Ovál
Kužel
Lichoběžník
Krychle
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.