Přiřazování názvů v kategorii „Geometrie“

Jehlan???
Krychle???
Osmiúhelník???
Kruh???
Obdélník???

Krychle
Jehlan
Obdélník
Kruh
Osmiúhelník
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.