Přiřazování názvů v kategorii „Geometrie“

Kruh???
Pětiúhelník???
Válec???
Kvádr???
Krychle???

Kruh
Pětiúhelník
Krychle
Kvádr
Válec
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.