Přiřazování názvů v kategorii „Ekologie“

Zbytek brambor???
Kartónová krabice???
Noviny???
Zbytek těstovin???
Rezivá plechovka???

Rezivá plechovka
Zbytek brambor
Kartónová krabice
Zbytek těstovin
Noviny
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.