Přiřazování názvů v kategorii „Ekologie“

Sáčky???
Barevná láhev od limonády???
Balící papir???
Zbytek brambor???
Obal od mouky a cukru???

Barevná láhev od limonády
Sáčky
Balící papir
Zbytek brambor
Obal od mouky a cukru
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.