Přiřazování názvů v kategorii „Ekologie“

Časopisy???
Barevná váza???
Větvičky???
Skořápky z ořechů???
Plastový tácek???

Skořápky z ořechů
Časopisy
Barevná váza
Větvičky
Plastový tácek
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.