Přiřazování názvů v kategorii „Ekologie“

Barevná tabule skla???
Hřebíky???
Sáčky???
Skořápky z ořechů???
Obal od čokolády???

Hřebíky
Skořápky z ořechů
Barevná tabule skla
Obal od čokolády
Sáčky
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.