Přiřazování názvů v kategorii „Ekologie“

Lahvičky od léků???
Skořápky z vajíček???
Větvičky???
Pet láhev???
Plastový příbor???

Pet láhev
Plastový příbor
Lahvičky od léků
Skořápky z vajíček
Větvičky
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.