Přiřazování názvů v kategorii „Ekologie“

Tráva???
Zavařovačka???
Časopisy???
Skořápky z ořechů???
Kartónová krabice???

Časopisy
Skořápky z ořechů
Tráva
Zavařovačka
Kartónová krabice
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.