Přiřazování názvů v kategorii „Ekologie“

Obal od mouky a cukru???
Větvičky???
Zbytek těstovin???
Obal od čokolády???
Sešity???

Obal od mouky a cukru
Zbytek těstovin
Obal od čokolády
Sešity
Větvičky
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.