Přiřazování názvů v kategorii „Ekologie“

Tráva???
Knihy bez obalu???
Fólie???
Skořápky z ořechů???
Zbytek těstovin???

Knihy bez obalu
Skořápky z ořechů
Tráva
Zbytek těstovin
Fólie
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.