Přiřazování názvů v kategorii „Ekologie“

Váza???
Obal od čokolády???
Plastový kelímek???
Sklenice???
Rezivá plechovka???

Váza
Obal od čokolády
Sklenice
Rezivá plechovka
Plastový kelímek
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.