Přiřazování názvů v kategorii „Ekologie“

Sklenička na víno???
Kanystr???
Sklenice???
Plastový tácek???
Zavařovačka???

Sklenice
Plastový tácek
Zavařovačka
Kanystr
Sklenička na víno
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.