Přiřazování názvů v kategorii „Ekologie“

Sáčky???
Letáky???
Tráva???
Sešity???
Piliny???

Sešity
Tráva
Sáčky
Letáky
Piliny
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.