Přiřazování názvů v kategorii „Ekologie“

Hřebíky???
Skořápky z ořechů???
Spadané listí???
Lahvičky od léků???
Plastový tácek???

Lahvičky od léků
Hřebíky
Skořápky z ořechů
Plastový tácek
Spadané listí
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.