Přiřazování názvů v kategorii „Ekologie“

Větvičky???
Tabule skla???
Zvadlé květiny???
Barevná tabule skla???
Láhev od limonády???

Zvadlé květiny
Láhev od limonády
Tabule skla
Barevná tabule skla
Větvičky
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.