Přiřazování názvů v kategorii „Ekologie“

Spadané listí???
Zbytky ovoce???
Kartónová krabice???
Tabule skla???
Plastový kelímek???

Tabule skla
Zbytky ovoce
Spadané listí
Plastový kelímek
Kartónová krabice
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.