Přiřazování názvů v kategorii „Ekologie“

Kanystr???
Tráva???
Časopisy???
Obal od mouky a cukru???
Pet láhev???

Kanystr
Pet láhev
Obal od mouky a cukru
Časopisy
Tráva
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.