Přiřazování názvů v kategorii „Ekologie“

Letáky???
Plastový příbor???
Piliny???
Láhev od limonády???
Pet láhev???

Piliny
Pet láhev
Plastový příbor
Láhev od limonády
Letáky
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.