Přiřazování názvů v kategorii „Ekologie“

Fólie???
Obal od čokolády???
Zbytek těstovin???
Tabule skla???
Tráva???

Zbytek těstovin
Fólie
Tabule skla
Tráva
Obal od čokolády
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.