Přiřazování názvů v kategorii „Ekologie“

Balící papir???
Barevná sklenice???
Knihy bez obalu???
Piliny???
Časopisy???

Barevná sklenice
Piliny
Knihy bez obalu
Časopisy
Balící papir
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.