Přiřazování názvů v kategorii „Doprava“

Kamion???
Metro???
Parník???
Letadlo???
Trolejbus???

Kamion
Letadlo
Metro
Trolejbus
Parník
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.