Přiřazování názvů v kategorii „Doprava“

Vagón osobní???
Větron???
Dodávka???
Motorka???
Tramvaj???

Motorka
Vagón osobní
Dodávka
Tramvaj
Větron
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.