Přiřazování názvů v kategorii „Doprava“

Vlak osobní???
Plachetnice???
Autobus???
Kajak???
Lokomotiva???

Lokomotiva
Kajak
Plachetnice
Vlak osobní
Autobus
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.