Přiřazování názvů v kategorii „Doprava“

Větron???
Tramvaj???
Parní lokomotiva???
Stíhačka???
Pendolino???

Pendolino
Větron
Stíhačka
Tramvaj
Parní lokomotiva
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.