Přiřazování názvů v kategorii „Doprava“

Letadlo???
Parník???
Šlapadlo???
Vagón osobní???
Autobus???

Letadlo
Šlapadlo
Autobus
Parník
Vagón osobní
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.