Přiřazování názvů v kategorii „Doprava“

Vagón nákladní???
Sportovní auto???
Vlak???
Větron???
Kánoe???

Větron
Vlak
Kánoe
Vagón nákladní
Sportovní auto
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.