Přiřazování názvů v kategorii „Doprava“

Stíhačka???
Letadlo???
Trolejbus???
Auto???
Autobus???

Autobus
Letadlo
Trolejbus
Stíhačka
Auto
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.