Přiřazování názvů v kategorii „Doprava“

Tramvaj???
Vagón osobní???
Sportovní auto???
Dodávka???
Boeing???

Tramvaj
Boeing
Dodávka
Vagón osobní
Sportovní auto
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.