Přiřazování názvů v kategorii „Doprava“

Pendolino???
Zaoceánská loď???
Pramice???
Kánoe???
Kolo???

Kolo
Zaoceánská loď
Pendolino
Kánoe
Pramice
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.