Přiřazování názvů v kategorii „Doprava“

Tramvaj???
Vlak nákladní???
Vrtulník???
Trolejbus???
Letadlo???

Vlak nákladní
Vrtulník
Letadlo
Tramvaj
Trolejbus
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.