Přiřazování názvů v kategorii „Doprava“

Pendolino???
Šlapadlo???
Letadlo???
Autobus???
Větron???

Letadlo
Pendolino
Autobus
Větron
Šlapadlo
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.