Přiřazování názvů v kategorii „Doprava“

Kajak???
Vrtulník???
Vlak???
Stíhačka???
Kolo???

Stíhačka
Vrtulník
Kolo
Vlak
Kajak
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.