Přiřazování názvů v kategorii „Doprava“

Pramice???
Vagón nákladní???
Auto???
Lokomotiva???
Autobus???

Auto
Lokomotiva
Vagón nákladní
Autobus
Pramice
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.