Přiřazování názvů v kategorii „Doprava“

Vlak nákladní???
Vlak???
Pramice???
Vlak osobní???
Stíhačka???

Stíhačka
Vlak osobní
Pramice
Vlak nákladní
Vlak
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.