Přiřazování názvů v kategorii „Doprava“

Kolo???
Vagón nákladní???
Tramvaj???
Kajak???
Lokomotiva???

Kolo
Tramvaj
Lokomotiva
Kajak
Vagón nákladní
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.