Přiřazování názvů v kategorii „Doprava“

Dodávka???
Kajak???
Vagón nákladní???
Vagón osobní???
Boeing???

Vagón nákladní
Boeing
Kajak
Vagón osobní
Dodávka
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.