Přiřazování názvů v kategorii „Doprava“

Kajak???
Dodávka???
Větron???
Letadlo???
Lokomotiva???

Lokomotiva
Větron
Letadlo
Dodávka
Kajak
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.