Přiřazování názvů v kategorii „Doprava“

Kánoe???
Vlak osobní???
Kamion???
Šlapadlo???
Vlak???

Kánoe
Kamion
Vlak osobní
Vlak
Šlapadlo
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.