Přiřazování názvů v kategorii „Doprava“

Zaoceánská loď???
Vlak osobní???
Vagón nákladní???
Autobus???
Auto???

Auto
Vagón nákladní
Vlak osobní
Zaoceánská loď
Autobus
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.