Přiřazování názvů v kategorii „Domov“

Kuchyňská linka???
Vařečka???
Dětská skříň???
Kartáček???
Vysavač???

Kartáček
Vysavač
Dětská skříň
Vařečka
Kuchyňská linka
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.