Přiřazování názvů v kategorii „Domov“

Stůl???
Vysavač???
Nůž???
Guma???
Mýdlo???

Mýdlo
Stůl
Vysavač
Nůž
Guma
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.