Přiřazování názvů v kategorii „Domov“

Pánev???
Lopatka a smetáček???
Mýdlo???
Vysavač???
Štětka???

Vysavač
Lopatka a smetáček
Pánev
Mýdlo
Štětka
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.