Přiřazování názvů v kategorii „Domov“

Dětská skříň???
Vysavač???
Skříň rodičů???
Hrníček???
Guma???

Skříň rodičů
Dětská skříň
Guma
Vysavač
Hrníček
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.