Přiřazování názvů v kategorii „Domov“

Kartáček???
Lopatka a smetáček???
Lednička???
Toaletni papir???
Sporák???

Lopatka a smetáček
Lednička
Sporák
Toaletni papir
Kartáček
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.