Přiřazování názvů v kategorii „Domov“

Příbor???
Sedačka???
Ručník???
Vana???
Šampon???

Příbor
Ručník
Šampon
Sedačka
Vana
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.