Přiřazování názvů v kategorii „Domov“

Fixy???
Taburet???
Hrnce???
Utěrka???
Příbor???

Utěrka
Taburet
Příbor
Hrnce
Fixy
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.