Přiřazování názvů v kategorii „Domov“

Příbor???
Konvice???
Ručník???
Lednička???
Křeslo???

Konvice
Ručník
Lednička
Příbor
Křeslo
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.