Přiřazování názvů v kategorii „Domov“

Umyvadlo???
Fixy???
Lopatka a smetáček???
Konvice???
Pánev???

Pánev
Konvice
Lopatka a smetáček
Umyvadlo
Fixy
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.