Přiřazování názvů v kategorii „Domov“

Skříň rodičů???
Lopatka a smetáček???
Plochá televize???
Vařečka???
Pračka???

Skříň rodičů
Lopatka a smetáček
Pračka
Plochá televize
Vařečka
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.