Přiřazování názvů v kategorii „Domov“

Kartáček???
Stůl???
Rádio???
Krabice s hračkami???
Štětka???

Rádio
Štětka
Krabice s hračkami
Kartáček
Stůl
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.