Přiřazování názvů v kategorii „Domov“

Knihovnička???
Talíře???
Žehlička???
Koště???
Plochá televize???

Talíře
Žehlička
Knihovnička
Koště
Plochá televize
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.