Přiřazování názvů v kategorii „Domov“

Fixy???
Psací stůl???
Guma???
Nůž???
Záchod???

Fixy
Záchod
Guma
Psací stůl
Nůž
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.