Přiřazování názvů v kategorii „Domov“

Rádio???
Mýdlo???
Dětská postýlka???
Plochá televize???
Knihovnička???

Mýdlo
Rádio
Dětská postýlka
Plochá televize
Knihovnička
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.