Přiřazování názvů v kategorii „Denní doba“

Vstávání???
Sprcha???
Snídaně???
Domácí úkoly???
Čtení pohádky???

Čtení pohádky
Domácí úkoly
Vstávání
Snídaně
Sprcha
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.