Přiřazování názvů v kategorii „Denní doba“

Úklid???
Hra s míčem???
Snídaně???
Cesta do školy???
Oběd???

Cesta do školy
Oběd
Snídaně
Úklid
Hra s míčem
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.