Přiřazování názvů v kategorii „Denní doba“

Sprcha???
Úklid???
Oběd???
Čtení pohádky???
Oblékání???

Čtení pohádky
Sprcha
Oběd
Úklid
Oblékání
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.