Přiřazování názvů v kategorii „Denní doba“

Domácí úkoly???
Utírání nádobí???
Oběd???
Úklid???
Vstávání???

Úklid
Oběd
Vstávání
Utírání nádobí
Domácí úkoly
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.