Přiřazování názvů v kategorii „Denní doba“

Utírání nádobí???
Čtení pohádky???
Domácí úkoly???
Čištění zubů???
Oběd???

Čtení pohádky
Oběd
Domácí úkoly
Utírání nádobí
Čištění zubů
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.