Přiřazování názvů v kategorii „Denní doba“

Úklid???
Úklid hraček???
Vstávání???
Snídaně???
Čištění zubů???

Úklid hraček
Čištění zubů
Vstávání
Úklid
Snídaně
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.