Přiřazování názvů v kategorii „Denní doba“

Snídaně???
Čištění zubů???
Utírání nádobí???
Úklid???
Čtení pohádky???

Utírání nádobí
Snídaně
Čtení pohádky
Úklid
Čištění zubů
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.