Přiřazování názvů v kategorii „Aritmetika“

7???
10???
5???
2???
8???

5
7
2
8
10
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.