Přiřazování názvů v kategorii „Aritmetika“

8???
7???
10???
2???
3???

3
7
10
2
8
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.