Přiřazování názvů v kategorii „Aritmetika“

5???
7???
3???
2???
1???

3
2
5
1
7
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.