Přiřazování názvů v kategorii „Aritmetika“

4???
6???
5???
9???
8???

5
9
8
4
6
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.