Přiřazování názvů v kategorii „Aritmetika“

2???
6???
7???
5???
3???

7
3
2
5
6
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.