Přiřazování názvů v kategorii „Aritmetika“

10???
7???
8???
2???
6???

10
7
2
8
6
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.