Přiřazování názvů v kategorii „Aritmetika“

9???
10???
4???
7???
8???

10
4
9
8
7
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.