Přiřazování názvů v kategorii „Aritmetika“

8???
3???
4???
10???
6???

3
6
4
10
8
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.