Přiřazování názvů v kategorii „Aritmetika“

2???
3???
9???
7???
5???

7
2
5
9
3
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.