Přiřazování názvů v kategorii „Aritmetika“

7???
2???
10???
5???
4???

2
4
7
10
5
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.