Přiřazování názvů v kategorii „Aritmetika“

10???
9???
7???
4???
1???

10
4
1
7
9
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.