Přiřazování názvů v kategorii „Aritmetika“

2???
4???
1???
10???
7???

4
10
7
2
1
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.