Přiřazování názvů v kategorii „Aritmetika“

3???
9???
10???
2???
4???

3
10
9
4
2
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.