Přiřazování názvů v kategorii „Aritmetika“

6???
3???
8???
7???
10???

8
3
6
10
7
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.