Pracovní postupy

Polévka

7 3 6 4 5 2 1


Přetahováním seřaď pracovní postup do správného pořadí.