Pracovní postupy

Chleba ve vajíčku

1 4 5 7 3 2 6


Přetahováním seřaď pracovní postup do správného pořadí.