Pracovní postupy

Vejce na měkko

3 4 8 2 5 7 1 6


Přetahováním seřaď pracovní postup do správného pořadí.