Pracovní postupy

Vejce na měkko

7 6 4 1 8 5 3 2


Přetahováním seřaď pracovní postup do správného pořadí.