Pracovní postupy

Vejce na měkko

8 7 4 2 3 6 5 1


Přetahováním seřaď pracovní postup do správného pořadí.