Přiřazování názvů v kategorii „Zvířata“

Lev Koza
Medvěd Medvěd
Koza Lev