Přiřazování názvů v kategorii „Státy“

Rakousko Polsko
Polsko Rakousko
Německo Německo