Přiřazování názvů v kategorii „Státy“

Německo Polsko
Slovensko Slovensko
Polsko Německo