Přiřazování názvů v kategorii „Rostliny“

Ječmen Tulipán
Žito Žito
Tulipán Ječmen