Přiřazování názvů v kategorii „Pokrmy“

Ryba???
Ředkvičky???
Mléko???
Zákusky???
Brambory???

Brambory
Zákusky
Ředkvičky
Mléko
Ryba
Tažením přiřaď správná jména obrázkům nahoře.