Přiřazování názvů v kategorii „Obchody“

Cvičky Jablko
Tenisky Cvičky
Jablko Tenisky