Přiřazování názvů v kategorii „Nákup“

Rukavice Paprika
Kopačky Rukavice
Paprika Kopačky