Přiřazování názvů v kategorii „Mláďata“

Kůzle Sele
Sele Kotě
Kotě Kůzle