Přiřazování názvů v kategorii „Mláďata“

Jehně Jehně
Kuře Hříbě
Hříbě Kuře