Přiřazování názvů v kategorii „Mláďata“

Jehně Štěně
Kůzle Jehně
Štěně Kůzle