Přiřazování názvů v kategorii „Města“

Vltava Vltava
Petrov Brněsnké výstaviště
Brněsnké výstaviště Petrov