Přiřazování názvů v kategorii „Lidské tělo“

Dlaň Ucho
Ucho Koleno
Koleno Dlaň