Přiřazování názvů v kategorii „Geometrie“

Osmiúhelník Obdélník
Trojhran Osmiúhelník
Obdélník Trojhran