Přiřazování názvů v kategorii „Geometrie“

Kosočtverec Kvádr
Krychle Krychle
Kvádr Kosočtverec