Přiřazování názvů v kategorii „Geometrie“

Obdélník Elipsa
Elipsa Pětiúhelník
Pětiúhelník Obdélník