Přiřazování názvů v kategorii „Doprava“

Vagón nákladní Vlak
Tramvaj Tramvaj
Vlak Vagón nákladní