Přiřazování názvů v kategorii „Doprava“

Vagón nákladní Vrtulník
Pramice Vagón nákladní
Vrtulník Pramice