Přiřazování názvů v kategorii „Doprava“

Tramvaj Tramvaj
Letadlo Parník
Parník Letadlo