Přiřazování názvů v kategorii „Doprava“

Pramice Pramice
Motorka Vlak
Vlak Motorka