Přiřazování názvů v kategorii „Domov“

Stůl Krabice s hračkami
Ručník Stůl
Krabice s hračkami Ručník