Přiřazování názvů v kategorii „Domov“

Křeslo Koště
Koště Záchod
Záchod Křeslo