Přiřazování názvů v kategorii „Denní doba“

Utírání nádobí Utírání nádobí
Domácí úkoly Čtení pohádky
Čtení pohádky Domácí úkoly