Přiřazování názvů v kategorii „Denní doba“

Úklid Vstávání
Vstávání Úklid
Hra s míčem Hra s míčem