Přiřazování názvů v kategorii „Denní doba“

Oběd Utírání nádobí
Úklid Oběd
Utírání nádobí Úklid