Přiřazování názvů v kategorii „Denní doba“

Koupáni ve vaně Koupáni ve vaně
Cesta do školy Úklid hraček
Úklid hraček Cesta do školy